Articles citing Konsep Al-Taysir dalam perbelanjaan perkahwinan Islam

1
Fatimah-Salwa Abd. Hadi; Mohd Yahya Mohd Hussin; Fidlizan Muhammad; Azila Abdul Razak; Nurhanie Mahjom; Choong, Foon Yin; Mohamad Azahari Ahmad
2
Fatimah Salwa Abd. Hadi ; Nurhanie Mahjom; Fidlizan Muhammad; Mohd Yahya Mohd Hussin ; Normala Zulkifli ; Norimah Rambeli @ Ramli ; Mohamad Azahari Ahmad; Mohamad Azahari Ahmad