Articles citing Penilaian terhadap prestasi pelajar dan pengurusan program praktikum Universiti Utara Malaysia