Articles citing Hubungan antara perkahwinan dengan self-esteem