Articles citing Konsep dan ciri-ciri fiqh lestari: ke arah mengarusperdanakan fiqh dalam kehidupan masyarakat