Articles citing Pembelajaran Islam Sepanjang Hayat (PISH): ke arah melahirkan generasi seimbang untuk pembangunan negara