Articles citing Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen penilaian kendiri pembelajaran Geometri tingkatan satu