Articles by Pertanika MAHAWANGSA Jurnal Pertanika Bahasa, Budaya dan Warisan Melayu