Articles by MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu & Bahasa